Κερκίδες

Στο Στάδιο υπάρχουν 4 κερκίδες, χωρητικότητας 22419 θέσεων. Επιπλέον υπάρχουν 410 θέσεις στον χώρο των ιδιωτικών θεωρείων στην Δυτική κερκίδα.

Χωρητικότητα : 22829

Δυτική Κερκίδα: 7778

Ανατολική Κερκίδα: 4939

Βόρεια Κερκίδα: 4749

Νότια Κερκίδα: 4953

Θέσεις: 410

Αριθμός Εισόδων : 18 

 

Ανατολική Κερκίδα

Δυτική Κερκίδα