Ιδιωτικά Θεωρεία ΓΣΠ

 

Στην δυτική κερκίδα του σταδίου ποδοσφαίρου, ανάμεσα στο κάτω και το πάνω διάζωμα, βρίσκονται τα ιδιωτικά θεωρεία του σταδίου.

Υπάρχουν 30 ιδιωτικά θεωρεία :

  • 21 των δέκα θέσεων
  • 5 των δεκατριών θέσεων
  • 1 των είκοσι θέσεων
  • 2 των 32 θέσεων
  • και το ιδιωτικό θεωρείο του ΓΣΠ (46 θέσεων)

Τα θεωρεία ενοικιάζονται σε ετήσια βάση σε διάφορες εταιρείες εκτός του θεωρείου του Συλλόγου. Το κεντρικό θεωρείο ανήκει στον ΓΣΠ και εκεί πρόσβαση έχουν όσοι φιλοξενούνται από τον Σύλλογο.