ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΓΣΠ

2012 - 2013

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΓΣΠ, διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την πρόσβαση και να επιτρέπει ή να απαγορεύει την είσοδο στα στάδια, σε οποιαδήποτε ΜΜΕ ή άτομα ανεξαρτήτως της δημοσιογραφικής τους ιδιότητας.

Για την αγωνιστική περίοδο 2012 - 2013, θα ισχύουν, μόνιμες διαπιστεύσεις για όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το κάθε ΜΜΕ θα δικαιούνται τον ακόλουθο αριθμό μόνιμων διαπιστεύσεων :

·         Γραπτός Τύπος: 2

·         Ηλεκτρονικός Τύπος: 2

·         Φωτογράφοι: Αναλόγως διαθέσιμου χώρου στον αγωνιστικό χώρο.

·         Ραδιοφωνικοί Σταθμοί χωρίς άδεια ζωντανής μετάδοσης του αγώνα: 1 

·         Ραδιοφωνικοί Σταθμοί με άδεια ζωντανής μετάδοσης του αγώνα: 3

·         Τηλεοπτικοί Σταθμοί χωρίς τηλεοπτικά δικαιώματα του αγώνα:  3

Για να διαπιστευτεί κάποιο ΜΜΕ, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της Ε.Α.Κ. ως μέλος της.

Για τους κατόχους τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα δοθούν διαπιστεύσεις, σύμφωνα με το πλάνο το οποίο θα πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνηθεί και θα αφορά τα άτομα των συνεργείων και οποιαδήποτε άλλα άτομα έχουν καθήκοντα την ημέρα των αγώνων.  Στα άτομα των συνεργείων θα τους δίδονται γιλέκα χρώματος πράσινο και στους ανταποκριτές διαπιστεύσεις για συγκεκριμένους χώρους.

Σε ειδικές περιπτώσεις τα ΜΜΕ αφού εκ των προτέρων επικοινωνήσουν με την γηπεδούχο ομάδα / ή τον ΓΣΠ, θα μπορούν να εξασφαλίσουν επιπλέον διαπιστεύσεις, εαν και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Είσοδος στα Στάδια θα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους μόνιμων διαπιστεύσεων για την περίοδο 2012 – 2013.

Οι κατόχοι καρτών της AIPSκαι καρτών του ΚΟΑ, για να  μπορούν να εισέρχονται στο στάδιο με την δημοσιογραφική τους ιδιότητα, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκ των προτέρων ζητήσει ειδική διαπίστευση για συγκεκριμένο αγώνα ή να προκρατήσουν θέση στο στάδιο. Καμία κάρτα ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή για είσοδο στα στάδια.

Στο τέλος του αγώνα, μόνο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα μπορούν να εισέρχονται στον χώρο της δημοσιογραφικής διάσκεψης, (με την παρουσίαση της μόνιμης διαπίστευσης) καθώς και στην μικτή ζώνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Τα ΜΜΕ που επιθυμούν οποιεσδήποτε τεχνικές διευκολύνσεις, θα πρέπει να απευθύνονται στο ΓΣΠ. Θα πρέπει το οποιοδήποτε κόστος παροχής των διευκολύνσεων αυτών να καταβάλλεται εκ των προτέρων.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Θα υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο με θέσεις για τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Στόχος μας θα είναι η τήρηση του πλάνου όσο το δυνατό καλύτερα, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η θέση. Σε Ευρωπαϊκούς αγώνες όμως που η ζήτηση είναι τεράστια, θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται και η θέση.  Πρόσβαση στις θέσεις αυτές, πρέπει να έχουν μόνο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και οι κάτοχοι καρτών AIPS, με προκράτηση θέσης και παραλαβή εισιτηρίου για το συγκεκριμένο τμήμα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα απαγορεύεται για όλα τα ΜΜΕ. Δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι κάτοχοι φωτογραφικής διαπίστευσης και τηλεοπτικής διαπίστευσης με δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (PitchReporters)

Ο τηλεοπτικός εκφωνητής που θα βρίσκεται εντός αγωνιστικού χώρου για ζωντανή κάλυψη του αγώνα, θα πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται σε καθορισμένο χώρο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Ο προκαθορισμένος χώρος είναι 5 μέτρα δεξιά από τον πάγκο της γηπεδούχου ή αριστερά της φιλοξενούμενης ομάδας, μεταξύ του πάγκου και των θέσεων της τεχνικής ομάδας.  Κατά την διάρκεια του αγώνα, καμία συνέντευξη δεν επιτρέπεται από τους ποδοσφαιριστές εντός του αγωνιστικού χώρου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μετά την λήξη του αγώνα, οι τηλεοπτικοί εκφωνητες που θα βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου για ζωντανή κάλυψη του αγώνα, θα έχουν το δικαίωμα σύντομων ζωντανών συνεντεύξεων με τους ποδοσφαριστές. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ (TechnicalArea)

Στον χώρο της Τεχνικής Ζώνης, για τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών μετά την λήξη του αγώνα, έχουν πρόσβαση μόνο οι κατόχοι τηλεοπτικής διαπίστευσης. Κανένα άλλο ΜΜΕ έστω και διαπιστευμένο δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο.

ΜΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (MixedZone)

Η μικτή ζώνη βρίσκεται κοντά στον χώρο των αποδυτηρίων των ομάδων, (εκτός Τεχνικής Ζώνης), και διαμορφωμένος ο χώρος, ούτως ώστε οι ομάδες να πρέπει να περάσουν από την μικτή ζώνη στην έξοδο τους  προς τα λεωφορεία. Δικαίωμα στην μικτή ζώνη έχουν μόνο οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι. Οι φωτογράφοι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην μικτή ζώνη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ – Αγωνιστικός χώρος

Η είσοδος των φωτογράφων στον αγωνιστικό χώρο θα γίνεται από την βόρεια είσοδο του υπόγειου χώρου στάθμευσης (μεταξύ βόρειας και δυτικής κερκίδας). Στην είσοδο θα τους δίδεται γιλέκο χρώματος κόκκινο, το οποίο θα πρέπει να παραδώσουν με την λήξη του αγώνα σε συγκεκριμένα άτομα. Κατά την διάρκεια του αγώνα, οι φωτογράφοι δεν πρέπει να βρίσκονται κατά μήκος της πλάγιας γραμμής του αγωνιστικού χώρου. Ο προκαθορισμέος χώρος είναι πίσω από τα τέρματα. Οι φωτογράφοι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου την τεχνική και μικτή ζώνη μετά την λήξη του αγώνα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Δικαίωμα εισόδου στις δημοσιογραφικές διασκέψεις των δυο προπονητών μετά την λήξη του αγώνα, έχουν μόνο όσοι δημοσιογράφοι κατέχουν μόνιμη ή ειδική διαπίστευση.