Διοικητικό Συμβούλιο ΓΣΠ

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου "Τα Παγκύπρια" 2016 - 2018

Δώρος Ιωαννίδης - Πρόεδρος
Χριστόδουλος Συμεωνίδης - Αντιπρόεδρος Διοίκησης
Κώστας Κωνσταντινίδης - Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Γεώργιος Μιτσίδης - Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Κωνσταντινίδης - Ταμίας
Δημήτρης Ιωάννου - Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Ανδρέας Φωτιάδης - Σύμβουλος
Κώστας Σχίζας - Σύμβουλος
Κωστάκης Κουτσοκούμνης - Σύμβουλος
Αλέκος Φιλίππου - Σύμβουλος
Νεοκλής Λυσάνδρου - Σύμβουλος
Ιάκωβος Γαβάς - Σύμβουλος
Πάρις Παπαέλληνας - Σύμβουλος
Στέλιος Γεωργίου - Σύμβουλος
Δήμος Δήμου - Σύμβουλος
Νικόλας Τασσύ - Σύμβουλος
Γεώργιος Γεωργιάδης - Σύμβουλος
 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Γυμναστικού Συλλόγου "Τα Παγκύπρια" 2014 - 2016

Δώρος Ιωαννίδης: Πρόεδρος

Χριστόδουλος Συμεωνίδης: Αντιπρόεδρος Διοίκησης

Κώστας Κωνσταντινίδης: Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Γεώργιος Μιτσίδης: Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Κωνσταντινίδης: Ταμίας

Δημήτρης Ιωάννου: Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου

Σύμβουλοι: Ανδρέας Φωτιάδης, Κώστας Τσιάππας, Κώστας Σχίζας, Κωστάκης Κουτσοκούμνης, Αλέκος
Φιλίππου, Νεοκλής Λυσάνδρου, Ιάκωβος Γαβάς, Πάρις Παπαέλληνας, Στέλιος Γεωργίου, Δημήτρης Ιωάννου, Δήμος Δήμου.