Τακτική Γενική Συνέλευση ΓΣ

Καλούνται τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ΓΣΠ στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου.

 

Θέματα:
α) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
β) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Θεόδωρο Μ. Ιωαννίδη για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.
γ) Υποβολή παρατηρήσεων στη λογοδοσία και συζήτηση αυτών.
δ) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου για το έτος 2017-2018.

 

Σημ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι παρόντα.