Για πληρωμή συνδρομής μέλους

 

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22874050

 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογική Συνέλευση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια»

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ. Θέματα:

α) Εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.
β) Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
γ) Λογοδοσία του προέδρου, κ. Θεόδωρου Μ. Ιωαννίδη, για τα πεπραγμένα του έτους που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.
δ) Υποβολή παρατηρήσεων πάνω στη λογοδοσία και συζήτηση πάνω σε αυτές.
ε) Διορισμός των εγκεκριμένων ελεγκτών του Συλλόγου.
στ) Εκλογή εξαμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι παρόντα.