Ουδεμία σχέση ΓΣΠ με την εκστρατεία ιδιωτικής εταιρείας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) διευκρινίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την εκστρατεία ιδιωτικής εταιρείας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ότι καμία αφίσα της εν λόγω εκστρατείας δεν έχει τοποθετηθεί στο στάδιο ΓΣΠ.
Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο ΓΣΠ είχε επιτρέψει την τοποθέτηση αφισών της συγκεκριμένης εταιρείας για το ίδιο θέμα, αφού πρώτα είχε ελέγξει και εγκρίνει το περιεχόμενο. Σε ότι αφορά την πρόσφατη εκστρατεία, ο ΓΣΠ δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ούτε και σχετική ενημέρωση.